Bertha is een realist en schildert naar waarneming.
Ze haalt haar inspiratie uit het opmerken en observeren van de wereld om haar heen.  Waarnemen is de belangrijkste basis, want alleen met goed waarnemen kan ze de werkelijkheid ombuigen naar een eigen verbeelding.